Eemeli Oksanen ISOvastaavaksi / for ISO coordinator 2024

Moikkelis koikkelis!

Mä olen Eemeli, vuoden ‘21 fuksi ja haen Tietokillan ISOvastaavaksi vuodelle 2024. Viimeisen vuoden aikana olen toiminut aktiivisesti muun muassa kiltatuotetoimikunnassa, marttakerhossa, digitoimikunnassa ja phuksitoimikunnassa. Näistä ISOvastaavan roolia ajatellen tärkeintä lienee kuitenkin kokemus phtmk:ssa. Tupsuvuonna toimin suomi-ISOna ja tänä vuonna jatkoin ISOtoimintaa kv-vastuuISOna. Näiden kokemusten myötä olen päässyt seuraamaan vierestä fuksikapteenien ja ISOvastaavan hommia, mikä lopulta herättikin kiinnostukseni jälkimmäistä roolia kohtaan. ISOvastaavan roolissa minua kiinnostaakin erityisesti mahdollisuus päästä organisoimaan ja kehittämään Tietokillan sekä kaikkien kiltojen yhteistä ISOtoimintaa. Lisäksi haluan olla mukana suunnittelemassa fuksivuoden tapahtumia yhdessä phtmk:n kanssa, joka on tänä vuonna ollut yksi siisteimmistä asioista, mitä olen vastuuISOna päässyt tekemään.

Tietokillan ISOtoiminnassa on historiallisesti ollut haasteita, kuten ISOjen hiipuva aktiivisuus vuoden mittaan ja kv-ISOjen rekryäminen. Tämän vuoden ISOvastaava Aaron onkin mielestäni tehnyt hienoa työtä näiden asioiden edistämisen eteen, mutta uskon silti parannettavaa löytyvän. ISOjen motivaation ylläpitämiseksi olisikin hauska keksiä jotain pieniä palkintoja tai muita kannustimia. Aikaisempina vuosina onkin kokeiltu esim. ISOpistekorttia ja ISOpaitoja, jotka eivät kuitenkaan saavuttaneet suurta suosiota.

Olen myös samaa mieltä toisen ISOvastaavaehdokkaan Filipin kanssa siitä, että ITMK:n ISOkoulutuksessa olisi parantamisen varaa, sillä sen nykyinen toteutustapa ei mielestäni palvele kovin hyvin tarkoitustaan. Kävin äskettäin AYY:n häirintäyhdyshenkilökoulutuksessa, ja uskon samantyyppisten asioiden sisällyttämisen ISOkoulutukseen olevan hyödyllistä. Yhdistystuntemusta tärkeämpää ISOille onkin kyky toimia turvallisena ja luotettavana linkkinä yliopistomaailmaan.

Ymmärrän myös, että ISOvastaavan rooli vaatii ajoittain kohtalaisesti aikaa, mihin olenkin jo henkisesti varautunut. Koen myös olevani kykenevä itsenäiseen ja oma-aloitteeseen työskentelyyn, minkä koen tarpeelliseksi ominaisuudeksi tähän rooliin. ISOvastaavan tärkeimpiin tehtäviin kuuluukin aktiivisen kommunikaation ylläpitäminen ja ISOjen kannustaminen, ohjaaminen sekä tukeminen, joihin aion pyrkiä panostamaan mahdollisimman paljon läpi vuoden.

Mikäli hakemukseen tai johonkin muuhun liittyen heräsi kysymyksiä, vastaan niihin mielelläni. Foorumin lisäksi minuun voi ottaa yhteyttä esimerkiksi Telegramissa @eemelioksanen.


Howdy!

I’m Eemeli, a fuksi ‘21, and I’m applying for the role of ISO coordinator for the year 2024. During the past year I have been an active member in committees such as the guild merchandise committee, grandma committee, digi committee and phuksi committee. The most relevant of these regarding this application is probably my experience in the phuksi committee. During my second year, I was an ISO for Finnish students and I continued as an international vastuuISO (ISO member of phuksi committee) for my third year. These experiences have allowed me to work closely with the fuksi captains and the ISO coordinator, which sparked my interest in applying for the latter role. As an ISO coordinator, I am most interested in the opportunity to organize and improve the ISO activities inside Tietokilta and among all guilds. I also want to take part in planning fuksi events with the rest of the phuksi committee, which has been one of the coolest things I have been able to do this year.

Tietokilta has historically had some challenges regarding ISO activities, such as the decreasing participation towards the end of the year as well as the difficulty of recruiting enough international ISOs. The current ISO coordinator Aaron has done a great job in addressing these issues, but I’m sure there’s still room to improve. To keep up the motivation of ISOs, I think it would be nice to come up with some small prizes or other benefits. In the past, concepts such as ISO point cards and ISO shirts were tried, but proved to be unpopular.

I also agree with the other ISO coordinator applicant, Filip, with the fact that the ISO training provided by ITMK could use some revisioning. I recently participated in the harassment contact person training by AYY, and I believe that the ISO training could benefit from including similar topics. It’s more important for ISOs to work as trustworthy and safe links to the university life rather than be knowledgeable of all the associations in Otaniemi.

I understand that the role of ISO coordinator takes time, but I have mentally prepared for that. I also think of myself as capable of independent and self-directed working, which I believe to be very important for this role. In my opinion, the most important tasks of the ISO coordinator include keeping up active communication as well as encouraging, directing and supporting the ISOs during the year. I will be putting as much effort as possible into these during the year.

If this application brought up any questions, please feel free to post them here or contact me in Telegram @eemelioksanen.

3 Likes

Mahtavaa nähdä Eemeli, kun haet ehdottomasti killan yhteen parhaimpaan ja ISOimpaan rooliin! Noin vuoden kokemuksella minulla on sinulle muutama kiperä kysymys.

 • ISOvastaavan yksi tärkeimmistä tehtävistä on arvoviestintä. Vaikka jokainen ISOhakija on kokenut omien tuuttoreiden panoksen ja työn, niin voidaan olettaa että hakijoiden käsitys ISOudesta on kuten tyhjä taulu, tabula rasa. Miten välität ISOuden hengen ja arvot täysmittaisesti ja läpipaistavasti ISOillesi? Minkälaisia piirteitä hyvällä viestinnällä ylipäätänsä on?

 • Miten lähdet ratkaisemaan kv-ISOjen rekryongelmaa? Onko sinulla mielessä uusia keinoja, tai mahdollisesti kommenttia tämän vuoden järjestelyistä?

 • Miten lähtisit kehittämään rekryprosessia ylipäänsä? Minkälaisia tavoitteita ISOjen rekryämisessä on, ja miten varmistat että prosessi on yhden- ja tarkoituksenmukainen ISOtoiminnan arvojen kanssa? ISOjen rekryäminen on hyvin kiusallisesti ISOvastaavan tärkeimpiä ja ensimmäisiä tehtäviä.

 • ITMKn ISOkoulutusta yritettiin tänäkin vuonna parantaa. On kuitenkin kyseenalaista, että ITMK pystyy toteuttamaan itsenäisesti mm. härykoulutuksia, kv-tuuttorikoulutuksia tai ylipäätänsä samanlaista koulutusta kuin AYYn tasavertaisuus ja viestintäammattilaiset pystyvät. Huomioi, että nämä ammattilaiset ovat palkallisia ja toimivat rajoitetuilla työtunneilla, joita priorisoidaan AYYn ja Aallon yhteisen tutor-kurssin toteutukseen. Lisäksi, ITMKn koulutus on nuoren ja kokemattoman ITMKn ensimmäinen ISOille suunnattu tapahtuma. ISOtoiminta on hyvin erilaista killoittain ja yhtenäisen viestin muodostaminen voi olla hyvin vaikeata. Lisäksi koen sen kohtuuttomaksi, että ISOilta vaadittaisiin härytaitoja, joka on kuitenkin vaatii tietynlaisia henkisiä kompetensseja joita ei voi olettaa jokaiselta. Näiden seikkojen valossa, miten kehittäisit ISOkoulutusta? Lisäksi, mistä saatte rastinpitäjät ja miten varmistat että rastit ovat koulutuksen tarkoitusperän mukaisia (hint: rastinpitäjät ovat eniten motivoituneita kertomaan itsestään, hence aiemmat vuodet).

 • Mitkä ovat ISOn velvollisuudet? Mikä on ISOn tehtävä, ja mikä ei ole ISOn tehtävä.

 • Voitko kertoa onko sinulla mielessä jokin konkreettinen pieni kannustinkeino, joista puhuit hakemuksessasi. ISOille tarjotaan jo nyt materiaalisia kannustimia reippaasti.

 • Miten varmistat että ISOilu mm. tapahtumissa on mielekästä ja hauskaa, materiaalisia kannustimia lukuunottamatta?

 • ISOt ovat 2+. vuoden opiskelijoita, joille alkaa muodostumaan oma elämä sekä kiireet (onnistuneen fuksikasvatuksen jälkeen?), ja prioriteetit voivat olla muualla kuin kiltatoiminnassa. Tämän valossa, miten kommentoit ISOjen aktiivisuutta ja onko tämä edes ongelma mitä pitäisi tai pystyy ratkomaan?

 • Tiedätkö muiden kiltojen ISOtoiminnasta jotain konkreettista jota voisi tuoda tietokiltaan ISOtoimintaan mukaan?

 • ISOilu on suurimmalle osalle ensimmäinen askel killan vapaaehtoistehtäviin, ja ISOvastaava voi yllättävällä tavalla tukea killan tulevia toimareita. Haluatko keskittyä tähän aspektiin ISOvastaavana ja miten toteuttaisit tämän?

 • Miten välität tapahtumanjärjestämistaitoja ISOillesi? mm. laskugeneraattori, killan byrokratia sekä AYYn tilakäytännöt ovat monelle täysin vieraita. Toisinsanoen, miten koulutat käytännöntaidot ISOillesi?

 • Mitä on ISOus?

 • En enää pysty enää kirjoittamaan sanaa ISO pienillä kirjaimilla. ITMKn sisällä on myös havaittu, että sanaan on syntynyt erityissuhde ja sitä jopa vältellään arkitilanteissa. Luulen, että tämä on elinikäinen vitsaus. Oletko valmis hyväksymään, että suhteesi sanaan ISO tulee muuttumaan pysyvänlaatuisesti?

Kysymyksistä ei tarvitse ottaa suurempia paineita. Mikäli sinut valitaan ISOvastaavaksi, olen ISOpomona mukana keväänä tukemassa sinua. Vastaa rohkeasti ja määrätietoisesti, äläkä pelkää “vääriä” vastauksia!

ISOt terkut ja ISOa onnea vaaleihin
Aaron Äärelä
ISOvastaava '22 ja pian ISOpomo :3

Moikka Aaron! Kiitos kysymyksistä!

Uskon, että suurimmalla osalla hakijoista on jonkinlainen käsitys siitä, mitä ISOtoiminta pitää sisällään. On kuitenkin ISOvastaavan tehtävä varmistaa, että kaikki hakijat ovat samalla viivalla tämän suhteen. Perinteisesti järjestetty luento ISOhakijoille on mielestäni oiva tapa toteuttaa tämä, kunhan toteutus on kunnossa. Olen sitä mieltä, että hyvä viestintä on läpinäkyvää, selkeää ja järjestelmällistä, mutta ei kuitenkaan liian vakavaa.

Tähän ongelmaan tuskin on olemassa mitään hopealuotia, vaan täytyy pyrkiä kannustamaan hakijoita myös kv-puolelle. Uskon, että nykyinen tapa priorisoida kv-ISOhakijoita ISOksi pääsemisessä on varsin toimiva. Myös fuksien priorisointi suomi-ISOiksi on mielestäni hyvä ratkaisu. Koulun tarjoama rahallinen korvaus on lisäksi hyvä kannustin, jota täytyy markkinoida näkyvästi.

Ainakaan tällä hetkellä en koe rekryprosessissa olevan mitään suurempia asioita, joita lähtisin muuttamaan. Toki on otettava huomioon, että tällä hetkellä olen tietoinen vain niistä asioista, jotka näkyvät tavalliselle (vastuu)ISOhakijalle. On ehkä helpompi lähteä löytämään kehityskohteita, kun saan testamentin kautta enemmän tietoa siitä, mitä rekryprosessin taustalla tapahtuu. Tärkein tavoitteeni ISOjen rekryämisessä on tietenkin se, että saisimme ensi vuodeksi tarpeeksi motivoituneita ISOja. Yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää se, että toimin objektiivisesti ja pidän jokaista hakijaa samanarvoisena. Myös itse hakuprosessin tulee olla mahdollisimman läpinäkyvä ja siitä täytyy tiedottaa aktiivisesti.

Kuten hakemuksessani kirjoitin, että ISOkoulutukseen voisi sisällyttää härykoulutuksen tyyppisiä elementtejä, en suinkaan tarkoittanut sitä, että ISOkoulutuksesta tulisi muuttaa härykoulutusta vastaava kokonaisuus. Tarkoitin enemmänkin sitä, että ISOkoulutukseen voisi sisällyttää myös käytännönläheisempiä, ISOille relevantteja asioita. On valitettava totuus, että moni ISO joutuu kohtaamaan häirintätilanteita. Olisi siis hyvä, että näitä asioita edes sivuttaisiin jossain vähän “rennommassa” tapahtumassa. Toki näitä käydään läpi myös AYY:n tutorkoulutuksessa, mutta sisällyttämällä niitä myös ITMK:n tapahtumiin voitaisiin lisätä tavoitettavan ihmismäärän suuruutta.

Olen myös täysin tietoinen siitä, että “helpommin sanottu kuin tehty” -periaate pätee varsin voimakkaasti vapaaehtoishommissa. En siis myöskään lähtisi täysin uudistamaan kyseistä tapahtumakonseptiä. On kuitenkin mielestäni arvokasta heittää ilmoille ideoita, joita voidaan harkita ja mahdollisesti toteuttaa myöhemmin.

ISOn tehtävä on toimia fuksien linkkinä yliopistomaailmaan, kiltaan ja koko Aalto-yhteisöön. ISOn velvollisuuksiin kuuluu mm. seuraavat asiat

 • Olla luotettava, turvallinen ja tasavertainen
 • Fuksien tukeminen, erityisesti vuoden alussa
 • Hoitaa hommat hyvällä fiiliksellä ja parhaansa mukaan
 • Pyytää apua ongelmiin, joita ei itse osaa ratkaista

ISOn velvollisuuksiin EI kuulu esimerkiksi

 • Itsensä loppuun kuluttaminen
 • Asioiden tekeminen, jotka itsestä tuntuu pahalta
 • Minkään suuremman, oman osaamisalueen ulkopuolelle ulottuvan ongelman ratkaiseminen
 • Häirinnän sietäminen
 • Fuksien yllyttäminen esim. alkoholin juomiseen

Pienet haalarihärpäkkeet on aina hauskoja palkintoja, joita voisi jakaa enemmän aktiivisille ISOille. En kuitenkaan välttämättä tahdo ottaa käyttöön ISOpistekorttia, sillä se on osoittautunut melko epäsuosituksi. Myös viime orientaatioviikolla jakamasi tsemppisuklaat saivat ainakin itselleni hyvän mielen aikaan, joten jotain vastaavaa voisin myös kokeilla.

Kannustavalla ja hyvällä ilmapiirillä päästään pitkälle. Täytyy yrittää pitää ISOjen työmäärä mahdollisimman inhimillisenä ja pakottamista pitää välttää. Toki joskus ISOja on työkittävä, mutta pelkkä pakottaminen vain tappaa motivaation. On myös hyvä, että ISOt pääsisi mukaan suunnittelemaan esim. rasteja tapahtumiin.

On täysin luonnollista, ettei kaikkia kiinnosta kiltatoiminta ja että aktiivisuus laskee fuksivuoden jälkeen. En itse koe tätä ongelmana niin kauan, kuin aktiivisia ISOja kuitenkin riittää tapahtumiin työvoimaksi. Toki ISOja on tärkeä kannustaa aktiivisuuteen, mutta ei ole realistista odottaa aktiivisuuden pysymistä samalla tasolla kuin orientaatioviikon aikana.

En ole kauheasti ehtinyt tutustumaan muiden kiltojen käytäntöihin, mutta esimerkiksi Fyysikkokillan tapa jakaa ISOt opintoISOiksi ja tavallisiksi ISOiksi on asia, josta voisi yrittää ottaa inspiraatiota Tietokillan ISOtoimintaan.

On killan jatkuvuuden kannalta tärkeää, että mahdollisimman moni innostuisi vapaahtoistoiminnasta. ISOvastaavalla on varmasti erinomaiset puitteet kannustaa tähän, joten haluan ehdottomasti tehdä parhaani sen eteen. Aion siis keskittyä myös tähän.

Oma visioni on, olisi hyödyllistä tehdä jokin kanava, johon olisi koottu kaikki ISOille relevantti informaatio. Telegram on melko huono tähän tarkoitukseen, sillä pinnattujen viestien selaaminen on melko työlästä ja hankalaa varsinkin kiireessä. Kunnianhimoinen idea tähän olisi tehdä esimerkiksi nettisivu, johon voisi koota kaiken tärkeän ja päivitellä sitä vuoden mittaa. Jokin opas esimerkiksi laskugeneraattorin käyttöön ja muihin käytäntöihin olisi hyvä olla.

ISOus on jotain meitä suurempaa (ISOa), joka meidät yhdistää läpi kiltarajojen.

Tämä on vaatinut paljon henkistä varautumista, mutta uskon olevani valmis hyväksymään asian.

1 Like