Antti-Jussi Ikonen ja Visa Aaltonen IE:ksi / for Host and Hostess 2023

Moi,

olemme Antti-Jussi Ikonen ja Visa Aaltonen ja haemme ensi vuoden isännäksi ja emännäksi (AJ isäntä, Visa emäntä).

Olemme olleet mukana tämän vuoden sisätoimikunnassa, jonka aikana olemme saaneet runsaasti kokemusta siitä mitä tapahtumien järjestäminen vaatii. Sisätoimikunnan lisäksi olemme molemmat olleet mukana järjestämässä muitakin killan tapahtumia mm. Muistivuotoa ja olemme olleet muutenkin aktiivisesti mukana killan toiminnassa.

IE:nä toimiessamme tarkoituksenamme on säilyttää sisätoimikunta nykyisen kaltaisena, eli aiempiin vuosiin verrattuna pienempänä ja tiiviimpänä toimikuntana, jossa toimikunnan jokainen jäsen on aktiivisesti mukana tapahtumien järjestämisessä. Haluamme myös että jokainen jäsen osallistuu tapahtumien ideoimiseen ja suunnitteluun, jolloin jäsenen rooliin kuuluu muutakin kuin vain työvoimana toimiminen tapahtumien aikana.

Ensi vuonna aiomme järjestää sitsejä vaihtuvilla teemoilla, joissa sitsiruoan saa vastedes myös lihallisena. Sitsien lisäksi aiomme järjestää muitakin tapahtumia, kuten karaokeiltoja ja keväällä kiltaolympialaiset IE:n twistillä.

Kysymyksiä meille voi esittää joko täällä foorumilla, tai vaihtoehtoisesti Telegramissa @ikonenaj ja @visasammu

Dipoli (+3C)
5.11.2022
Antti-Jussi Ikonen ja Visa Aaltonen


Hi,

we are Antti-Jussi Ikonen and Visa Aaltonen and we apply to be the next host and hostess of the guild (AJ host, Visa hostess).

We have been members of guild’s internal committee for the past year where we gained a lot of experience about organizing events. In addition to the events that the internal committee organizes, we have organized other events as well, for example Muistivuoto (Computer Science guild’s fuksiparty) and both of us have been active in the guild for the past year.

As host and hostess we plan to keep the internal committee as it is at the moment, which means that the committee is smaller in size than it was in previous years and where every member is active in organizing the events. We also want that that every member of the committee takes part in planning the events.

Next year we will arrange sitsi’s with different themes (with meat option for sitsi food) in addition to other events, for example karaoke nights and Guild Olympics with HH-twist.

You can ask us questions either here or in Telegram @ikonenaj and @visasammu.

Dipoli (+3C)
5.11.2022
Antti-Jussi Ikonen and Visa Aaltonen

3 Likes

Moikka äijät!

Hyvä, että lähditte ehdolle, eipähän tarvitse mun ja Laurin tuplata.

Muutama kysymys olisi teille:

 1. Sandels vai A. Le Coq? Harkitkaa vastauksenne tarkkaan.

 2. Mikä on paras alkupala sitseillä?

 3. Onko kummallakaan teistä autoa tai mahdollisuutta sellaisen käyttöön tarvittaessa lyhyelläkin varoitusajalla?

 4. Mikä on ennätyksenne speedrun-kategoriassa “rantsun checklist any% noglitch”?

p.s. keep it meaty, arvostan

2 Likes

Moro Chef,

kiitos hyvistä kysymyksistä!

 1. Sandels.

 2. Insalata caprese (Sivistymättömille selvennykseksi: basilikaa, tomaattia ja mozzarellaa).

 3. Visa ostaa auton kuukauden sisällä, joten IE pestin alkaessa meillä on auto käytössä.

 4. Varmaan joku 2-300 sekuntia.

1 Like

Moi AJ ja Visa!

Kiva että lähditte ehdolle! Mun kysymys teille on, miten laittaisitte tärkeysjärjestykseen seuraavat asiat sitsien järjestämisessä:

 • Sitsien hinta
 • Ruoan laatu
 • Ruoan määrä
 • Juoman laatu
 • Juoman määrä

Terveisin
Johan

Hei,

Hienoa että haette IE:ksi! Muutama kyssäri siihen liittyen:

 1. Miten näette lukkareiden ja sisätoimikunnan yhteistyön? Onko se nykyään jo hyvää vai oletteko huomannett puutteita? Miten kehittäisitte yhteistyötä?

 2. Tänä vuonna on ollut mielestäni hyvää luovaa kokeilua eri sitsien muodossa. Onko teillä jo mielessä uusia erilaisia sitsikonsepteja kuten tämän vuoden reverse sitsit tai yövuorositsit?

 3. Kilta ei järjestä juurikaan kaksikielisiä sitsejä. Voisiko niitä mielestänne olla enemmän vai haluatteko keskittyä suomenkieliseen toimintaan?


Hi,

It’s great that you’re applying to be host and hostess! A few questions related to that:

 1. How do you see the collaboration between songmasters and the internal committee? Is it already good as is or have you noticed shortcomings? How would you improve the collaboration?

 2. This year we’ve had very nice creative experimentation in the form of sitsit. Do you already have ideas for fun sitsi concepts such as this year’s reverse sitsit or night shift sitsit?

 3. The guild rarely organizes bilingual sitsit. Do you think there could be more of them or would you rather focus on events held in Finnish?

Moi Johan,

pitkän ja perusteellisen harkinnan lopputuloksena päädyimme seuraavaan järjestykseen. Uskomme, että tällä järjestyksellä saadaan mahdollisimman hyvät sitsit aikaiseksi.

 1. Juoman määrä
 2. Juoman laatu
 3. Sitsien hinta
 4. Ruoan laatu
 5. Ruoan määrä

Visa ja AJ

Moi Nelly,

kiitos kysymyksistä.

 1. Ainakin meidän toimikuntavuotemme aikana IE on hoitanut yhteydenpidon lukkareiden kanssa, joten meillä ei ole tähän kovinkaan tarkkaa näkemystä. Korviimme ei ole kuitenkaan kantautunut mitään suurempia ongelmia, joten oletamme että yhteistyö on toiminut ihan hyvin. Kuitenkin yhteistyötä voi aina edistää, jonka otamme yhdeksi tavoitteeksi. Mm. sitsien aikaisen ohjelman järjestämisestä ja sitsien teemaan sopivista sanoituksista keskusteleminen lukkareiden kanssa hyvissä ajoin ennen sitsejä nousee päällimmäisenä mieleemme.

 2. Olemme miettineet uusia konsepteja, esim. suomirock sitsit. Loput ideat paljastuvat muille kiltalaisille sitten kun sitsiajankohdat lähenevät.

 3. Aiomme pääsääntöisesti järjestää suomenkielisiä sitsejä, mutta jos kysyntää kaksikielisille sitseille on, niin niidenkin järjestäminen onnistuu. Tämä luonnollisesti vaatii yhteydenpitoa kv-kippareihin ja lukkareihin, jotta olemme perillä kysynnän määrästä ja siitä miten sitsiohjelma ja -laulut olisi parasta toteuttaa.

AJ ja Visa


Hi Nelly,

thank you for the questions.

 1. At least during our year in the committee, IE has managed the communication with the songmasters, so we don’t have a very precise view on this. However, no major problems have come to our attention, so we assume that the cooperation has worked just fine. However, cooperation can always be improved, which we take as one goal. Among other things, discussing the organization of the program during the sitsis and the lyrics suitable for the sitsis theme with the songmasters well in advance of the sitsis comes to our mind first.

 2. We have thought about new concepts, e.g. Finnish rock sitsit. The rest of the ideas will be revealed to the other guild members when the sitsis dates approach.

 3. As a general rule, we intend to organize Finnish-language sitsis, but if there is a demand for bilingual sitsis, then we can organize them as well. This naturally requires communication with the international captains and songmasters, so that we know the amount of demand and how the sitsi program and songs would be best implemented.

AJ and Visa

2 Likes