Anna He kulttuurivastaavaksi / for Master of culture

—ENGLISH BELOW----

Moikkamoi,

Anna He täällä, tietokillan seniorikansalainen. Minut houkuteltiin (Niilo I am looking at you) hakemaan kulttuurivastaavaksi ja mietin, että miksikäs ei. Kokemusta löytyy marttakerholaisena ja kulttuuritoimikuntalaisena ennestään.

Minun perustavoitteenani on aktivoida kulttuuritoimikuntalaisia järjestämään erilaisia aktiviteetteja kiltalaisille sekä rohkaista tekemään tulevan vuoden toimikunnasta omannäköisensä.

Koska ripaus kunnianhimoa pitää olla, niin lisätavoitteenani on kulttuuritoimikunnan kanssa tuoda killalle mahdollisen monipuolinen kattaus kulttuurielämyksiä, be it RWBK:n konsertti, draq queen show, viini & maalausilta, teenmaisteluilta, museoexcu, you name it.

Laittakaa mulle ideoita ja tulkaa toteuttaa mun kanssa! Kokemusta ei vaadita, vain motia järkkää yhdessä!

Perinteistä pyrin pitämään kiinni parhaani mukaan. Lupaan yrittää toimittaa Ufo-Joonat ja chili-illat kiltalaisten saataville.

Vaalilupaus: Lupaan että kulttuuritoimikunta kirjoittaa vuoden aikana ainakin yhden jutun Alkorytmiin.

Nähdään toimikunnasssa! :slight_smile:

Anna

@annadude


Heyho!

It’s Anna He, senior citizen of the guild. I was lured to apply as Master of Culture (looking at you Niilo) and I didn’t have that good excuses to say no. I have some experience about committees as member of grandma club and culture committee.

My base goal is to activate culture committee members to ideate and organize different kinds of activities and encourage them to make the upcoming year’s committee to be lookalike of themselves.

One must also be a bit ambitious, thus my additional goal is to bring diverse selection culture related experiences to all guild member, be it RWBK concert, draq queen show, wine & paint, tea tasting, or museum visit, you name it.
Actually, send me DM if you got any wishes and ideas! Join me to make all this happen! No previous experience needed, only enthusiasm.

I will try to keep some traditions going on; there will be Ufositsit and a chili night.

Election promises: Culture committee will write at least one article to the guild magazine Alkorytmi.

See you at culture committee! :slight_smile:

Yours sincerely,

Anna

@annadude

2 Likes

Hei Anna!

Oletko järjestämässä pitkästä aikaa taas kotikeittoilpailun? Odotan täällä mausteitteni kanssa…

-Antti

1 Like

Moikka Antti!

Lupaan yrittää, jos sulla on vähemmän neilikkaa siellä tänä vuonna ja lisää efektejä pullossa! : D

-Anna

2 Likes

Moikka Anna!

Mulla ois pari kysymystä!

 • Millainen on hauska kulttuuritapahtuma?

 • Kuuluuko kattauksessa kahvikupin kanssa olla lusikka? Perustele.

 • Voiko pukua käyttää missä tilanteessa tahansa?

 • Miten haluaisit kehittää killan kulttuuritoimintaa?

t. Oskari

–english below–
Moikka Oskari!

 1. Millainen on hauska kulttuuritapahtuma?

Kulttuuritapahtuma ja kulttuurielämys on onnistunut kun se herättää miettimään ja tai inspiroi!

 1. Kuuluuko kattauksessa kahvikupin kanssa olla lusikka? Perustele.

Joo, sitä voi tasapainotella nenän päällä ja tehdä aveciin vaikutuksen.
Vaihtoehtoisesti sillä voi sekoitella kaverin kahvia, jotta hörpyt olisivat mahdollisimman homogeenisia, näin kemiallisesta näkökulmasta!

 1. Voiko pukua käyttää missä tilanteessa tahansa?

Joo, paitsi ehkä pingviinien kanssa, pitävät sivistymättömänä moukkana kun Etelämantereen dresscode on frakki!

 1. Miten haluaisit kehittää killan kulttuuritoimintaa?

Haluan tutkia toimikuntani kanssa kulttuurin käsitettä, mitä kaikkea se kattaa?

Viime vuosina kulttuuritoimikunta on jo vakiinnuttanut muutaman perinteen killan tapahtumakalenteri, kuten ufositsit ja chili-illan. Muutoin tapahtumat ovat olleet musiikkipainoisia muistaakseni. Aktiviteetit ovat olleet toimikunnan jäsenten näköisiä.

Ylläpitämisen hyväksi havaittuja tapahtumia ja itseä kiinnostaisi tarjoilla visuaalisia kulttuurielämyksiä kiltalaisille enemmän, kuten museovierailua ja teatteria, draq showta, tanssinäytöksiä mahdollisuuksien ja tarjonnan mukaan :slight_smile:

-Anna


Hello Oskari!

 1. What is a fun cultural event like?

A cultural event and cultural experience is successful when it makes you think and or inspires!

 1. Should there be a spoon with the coffee cup in a dinner setting? Justify.

Yes, you can balance it on your nose and impress your avec.

Alternatively, you can mix your friend’s coffee with it, so that the coffee sluprs are as homogeneous as possible, from a chemical point of view!

 1. Can the suit be worn in any situation?

Yeah, except the pinguins may disagree.

They think it’s uncivilized to wear a suit when the Antarctic dress code is tailcoat!

 1. How would you like to develop the guild’s cultural activities?

I want to explore the concept of culture with my committee, what does it cover?

In recent years, the cultural committee has already established a few traditions in the event calendar of the guild, such as ufosits and chili evening. Otherwise, the events have been music-oriented, as far as I remember. The activities have been like those of the committee members which is positive.

I would be interested in providing more visual cultural experiences to guild members, such as museum visits and theater, drag shows, dance shows, depending on the possibilities and availability :slight_smile:

-Anna

Moikka!

Mahtavaa, että hait mukaan killan toimintaan!

Muut ovat kyselleet jo tosi hyvin kaikkea. Minulla on muutama kyssäri kanssa :slight_smile:

Mikä on näkemyksesi siitä, miten killan toiminta on inlusiivista ja miten sitä on tähän asti edistetty yhteisössämme?

Mikä toimii ja missä pitäisi parantaa mielestäsi?

Mikä on näkemyksesi jonkinlaisen hallitusvetoisen inklusiivisuutta edistävän ryhmittymän tai muun vastaavan tarpeen?

Terkuin,

Anna

Hi!

Awesome that you applied to a position in guild!

The others have asked many good questions already! I have few questions too.

What is your viewpoint for inclusivity ouf guild’s activities. Would you describe the ways it has been endorsed in our community?

What do you think is good already, and what needs improvement?

Do you think whether it is necessary to gather a (board driven) group to advocate for how to improve inclusivity or something similar to that?

Best regards,

Anna

1 Like

No hei Emppu, ja kiva et kysyit multa kans näitä :slight_smile:

Asiaan:

Määritellään termi ensin:

“the practice or policy of providing equal access to opportunities and resources for people who might otherwise be excluded or marginalized, such as those having physical or mental disabilities or belonging to other minority groups.”
-Oxford languages

Mikä on näkemyksesi siitä, miten killan toiminta on inlusiivista ja miten sitä on tähän asti edistetty yhteisössämme?

Killan toiminta on tällä hetkellä melko onnistunut osallistamaan kansainvälisiä opiskelijoita käymään erilaisissa tapahtumissa. Kilta on esimerkiksi edistänyt inklusiivisuutta tarjoamalla tiedotusta pääosin kaksikielisenä (FI/EN) mikä on tosi hyvä asia.

Kuitenkaan kv-opiskelijat eivät ole ottaneet aktiivirooleja omakseen samalla tavalla kuin kotimaiset opiskelijat. Miten saisimme kv-ihmisiä kanssa aktiivisiksi toimijoiksi ja esikuvaksi seuraaville?

Ymmärrän toki, että kahden vuoden stipendillä oleva kv-maisteriopiskelija ei kerkiä vaikkapa puheenjohtajaksi, tai kielitaito rahiksen hommiin. Hän voisi tosin olla aktiivinen muissa killan toiminnalle tärkeistä toimikuntarooleissa.

Jos minut valitaan kulttuurivastaavaksi, haalisin mahdollisimman eritaustaisia ihmisiä mukaan toimikuntaan ja rohkaisin tekemään enemmän yksin ja yhdessä, sekä oppimaan tästä prosessista. Tarjoaisin omalta osaltani pohjan inklusiivisuudelle.

Olen itse nykyisenä kulttuuritoimikuntalaisena esimerkiksi järjestänyt visiitin draq showhun, jonka tavoitteena on antaa näkyvyyttä eri vähemmistöihin kuuluville artisteille.

Mikä toimii ja missä pitäisi parantaa mielestäsi?

Ks. Edellinen kysymys

Mikä on näkemyksesi jonkinlaisen hallitusvetoisen inklusiivisuutta edistävän ryhmittymän tai muun vastaavan tarpeen?

Mielestäni ei riitä että vieritetään vastuu yksittäiselle jäsenelle puuttua epäkohtiin. Minun mielestä killan täytyy aktiivisesti kartoittaa erilaisia ratkaisuja edistää inklusiivisuutta aktiivisesti.

Härystä on ollut puhetta tällä vaalifoorumilla ja se olisi hyvä alku. Täytyy muistaa että vuodessa ei tapahdu suuria muutoksia, mutta jos onnistutaan pitämään pitkän linjan tavoitteet jossain määrin mukana, muutos voi olla huikea.

Mielestäni härytoimikunta tai sen tapainen olisi tärkeää perustaa tähänkin kiltaan. Näen tärkeänä myös, että hallitus olisi siinä jotenkin näkyvästi mukana ja näyttäisi tukensa ryhmälle ja kuuntelisi ideoita.

Toivottavasti vastasin kysymyksiin kattavasti!

Terkuin,

Anna


Well, hello Emppu, and I’m glad you didn’t ask me about these :slight_smile:

To the point:

Let’s define the term first:

“the practice or policy of providing equal access to opportunities and resources for people who might otherwise be excluded or marginalized, such as those having physical or mental disabilities or belonging to other minority groups.”
-Oxford languages

What is your view on how inclusive the guild’s activities are and how it has been promoted in our community so far?

The guild’s activities are currently quite successful in involving international students to visit various events. For example, the guild has promoted inclusiveness by offering information mainly in two languages (FI/EN), which is a really good thing.

However, university students have not taken on active roles in the same way as domestic students. How would we get kv people to become active actors and role models for the following?

Of course, I understand that a master’s student with a two-year scholarship will not become, for example, chairman, or his language skills will not work for the rahis. However, he could be active in other committee roles that are important to the guild’s operations.

If I am elected as culture manager, I would attract as many people from different backgrounds as possible to the committee and encourage them to do more alone and together, and to learn from this process. For my part, I would offer a basis for inclusiveness.

As a current member of the culture committee, I myself have, for example, organized a visit to the draq show, the aim of which is to give visibility to artists belonging to different minorities.

What works and what should be improved in your opinion?

See Previous question

What is your view on the need for some sort of government-led group promoting inclusivity or something similar?

In my opinion, it is not enough to shift the responsibility to individual members to deal with grievances. In my opinion, the guild must actively map out different solutions to actively promote inclusiveness.

Häry has been talked about in this election forum and that would be a good start. You have to remember that big changes don’t happen in a year, but if you manage to keep the long-term goals involved to some extent, the change can be amazing.

I think it would be important to establish a bull committee or something like that in this guild as well. I also see it as important that the government is somehow visibly involved in it and shows its support for the group and listens to ideas.

I hope I answered the questions comprehensively!

I saidell, hello Emppu, and I’m glad you didn’t ask me about these :slight_smile:

To the point:

Let’s define the term first:

“the practice or policy of providing equal access to opportunities and resources for people who might otherwise be excluded or marginalized, such as those having physical or mental disabilities or belonging to other minority groups.”
-Oxford languages

What is your view on how inclusive the guild’s activities are and how it has been promoted in our community so far?

The guild’s activities are currently quite successful in involving international students to visit various events. For example, the guild has promoted inclusiveness by offering information mainly in two languages (FI/EN), which is a really good thing.

However, university students have not taken on active roles in the same way as domestic students. How would we get kv people to become active actors and role models for the following?

Of course, I understand that a master’s student with a two-year scholarship will not become, for example, chairman, or his language skills will not work for the rahis. However, he could be active in other committee roles that are important to the guild’s operations.

If I am elected as culture manager, I would attract as many people from different backgrounds as possible to the committee and encourage them to do more alone and together, and to learn from this process. For my part, I would offer a basis for inclusiveness.

As a current member of the culture committee, I myself have, for example, organized a visit to the draq show, the aim of which is to give visibility to artists belonging to different minorities.

What works and what should be improved in your opinion?

See Previous question

What is your view on the need for some sort of government-led group promoting inclusivity or something similar?

In my opinion, it is not enough to shift the responsibility to individual members to deal with grievances. In my opinion, the guild must actively map out different solutions to actively promote inclusiveness.

Häry has been talked about in this election forum and that would be a good start. You have to remember that big changes don’t happen in a year, but if you manage to keep the long-term goals involved to some extent, the change can be amazing.

I think it would be important to establish a bull committee or something like that in this guild as well. I also see it as important that the government is somehow visibly involved in it and shows its support for the group and listens to ideas.

I hope I answered the questions comprehensively!

Yours,

Anna