Alumnitoimikunta / Alumni commitee

Alumnitoimikunta on killan vanhimpien yhteistyöelin ja sen vetäjää on tavattu kutsua Alumiinisedäksi tai -tädiksi. Pyrkyt ilmoiskoot toiminimitoiveensa, niin siitä on helpompi päättää kokouksessa.

Toimikunnan vetäjän tärkeimpiin tehtäviin kuuluu ylläpitää yhteyksiä valmistuneisiin ja muuten opintonsa päätäneisiin vanhoihin kiltalaisiin. Toistaiseksi tämä virallisella puolella on rajoittunut sähköpostilistan ylläpitoon ja killan sivujen alumnitoiminta osuuden ylläpitoon. Lisäksi on kuitenkin pidettävä korvat kiini puskaradioissa ja kerättävä itselleen keskusteluyhteyksiä erilaisiin kerhoihin, seuroihin, vuosikurssipiireihin ja muuten vaan hyvin verkostuneisiin alumneihin.

Perinteisiä tapahtumia toimikunnan vastuulla on keväinen grillausilta ja talvinen glögimaistelu. Lisäksi toisinaan on pidetty muun muotoisia kokoontumisia mm. sivistyneiden urheilukokeilujen ja teekariuteen liityvien kulttuuritapahtumien muodossa.

Toimikunnan vetäjällä on myös paikka Aallon Alumniyhdistysten vetäjien neuvostossa, Aalto Alumni Councilissa ja toisinaan tarvetta tehdä yhteistyötä yliopiston alumni verkoston Aalto Alumni Circlen kanssa.

Killan puolella tärkeimpiä yhteistyöhenkilöitä on N-vastaava, sillä N-tapahtumissa vierailevat ovat yleensä kaikkein lähimpänä Alumnitapahtumien yleisöön siirtymistä.

Jos koko touhun vetäminen ei kiinosta, toimikunnassa on hyvin tilaa myös alumneille ja piaan valmistuville, joilla on viellä kiinostusta järjestää “se yksi viimeinen” tapahtuma.

English

Alumni committee is contact group for the oldest of the guild. The leader of the committee has in past been known as Aluminum Uncle or Aunt, but the title is up for negotiation and anyone wanting the post should express their reference prior the guild meeting.

Most important part of the committee leader is to keep in contact with the alumnus of our guild. This mostly means keeping a mail-list and information on guild webpage up to date, but having good networks and being able to get into contact with all the numerous clubs, groups, year circles and chats of the guild alumni is also useful.

Traditional events of Alumni Committee are spring BBQ evening and mulled wine tasting at winter. There have also been other kinds of meetings, for example in form of sport tryouts and culture events.

Committee leader is also part of Aalto Alumni Council with numerous other alumni club heads and will sometimes have need to co-operate with Aalto Alumni Circle, network for all Aalto alumnus.

On guild side, most important contact will be the N-captains, as the next participates of Alumni event are most likely to be found in their events.

Alumni committee also has room for many “just this one last event” organizers.