Alkorytmin päätoimittaja / Alkorytmi editor-in-chief 2024

Moikka,

Tietokillan kiltalehti Alkorytmi on säännöllisen epäsäännöllisesti julkaistava julkaisu, joka sisältää yleensä jollain tapaa tietotekniikkaan, Tietokiltaan tai mihin vaan liittyvää humoristissävytteistä sisältöä. Julkaisun pääasiallisena yleisönä on Tietokillan jäsenistö, muut Otaniemen killat sekä muut Suomen tietoteekkarikillat.

Päätoimittajana pääset ottamaan vastuun koko toimitusprosessista, jolloin sinulla on täysi vapaus päättää mitä, miten, missä ja kuinka usein tehdään. Päätoimittaja puheenjohtaa lehteä toimittavaa Rytmiryhmää ja saa luonnollisesti päättää itse, miten Rytmiryhmä muodostetaan. Rytmiryhmä luo vuoden aikana N (N > 0 on plussaa) kappaletta Alkorytmejä, taittaa ja painattaa ne, ja jakaa ne parhaaksi katsomallaan tavalla kiltalaisille ja killan sidosryhmille.

Päätoimittajana ja yleisestikin lehden toimituksessa on hyvät puitteet lähteä kehittämään kiltalehteä mihin suuntaan itse haluaa. Alkorytmi alustana mahdollistaa myös erilaisten tapahtumien, toimitusexcujen ja yritysyhteistöiden luomisen journalismin vuoksi! Tiukkoja rajoituksia ei ole ja vain mielikuvitus (sekä hyvin salliva budjetti) on rajana!

Päätoimittajana pääset osaksi AYY:n PääTMK:ta eli Päätoimikuntaa. PääTMK on tuore, yhteisöjaosto Aavan alainen vuodesta 2018 asti olemassa ollut toimikunta, joka kokoaa kaikkien kiltojen päätoimittajat. PääTMK:sta saat apua ongelmiin sekä pääset tutustumaan saman roolin kanssa painivien kanssa.

Aiempina vuosina ilmestyneisiin Alkorytmeihin pääsee tutustumaan täällä: Tietokilta - Ilmestyneet lehdet

Mahdollisia kysymyksiä voi kysyä julkisesti tässä viestiketjussa tai yksityisesti Telegramissa @Mikmokki.

Hae päätoimittajaksi ja kirjoita nimesi killan historiaan!

Hello!

Alkorytmi is the Computer Science Guild’s guild magazine that is published almost regularly. Usually its content is somehow associated with computer science, Computer Science Guild or anything, and has a humorous tone to it. The main audience for this publication are the members of the guild, the other guilds in Otaniemi, and other computer science guilds in Finland.

As the editor-in-chief, you get to take responsibility for the entire editorial process, giving you full freedom to decide what, how, where and how often to do it. The editor-in-chief chairs the Rytmiryhmä that edits the magazine and naturally gets to decide themself how the Rytmiryhmä is formed. During the year, the Rytmiryhmä creates N (N > 0 is a plus) pieces of Alkorytmis, folds and prints them, and distributes them as they see fit to guild members and guild stakeholders.

As the editor-in-chief and generally within the editorial team, there are good opportunities to start developing the guild magazine in the direction one desires. Alkorytmi as a platform also enables the creation of various events, ediitorial excursions and business collaborations for the sake of journalism! There are no strict restrictions and the only limit is your imagination (and a very permissive budget)!

As the editor-in-chief, you will be part of AYY’s PääTMK (Päätoimikunta, a committee for all guilds’ editor-in-chiefs). PääTMK is a new committee that has existed since 2018 under the community division Aava, which brings together the editors-in-chief of all guilds. From PääTMK you can get help with problems and get to know people who are in the same role.

The Alkorytmi published in previous years can be found here: Tietokilta - Ilmestyneet lehdet

Any questions can be asked publicly in this message thread or privately in Telegram @Mikmokki.

Apply to become editor-in-chief and write your name in the history of the guild!

1 Like