Alex Lietsala fuksikapteeniksi / for Fuksi Captain 2023

Terve kaverit,

Olen Alex Lietsala vuoden 21’ fuksi, vuoden 22’ ISO ja haen fuksikapteenin rooliin vuodelle 23’. Haluan tarjota tuleville fukseille yhtä mahtavan vastaanoton ja fuksivuoden kuin omani.

Muistan vielä kirkkaasti päivän, kun ensimmäistä kertaa asetin jalkani Otaniemeen. Tämä oli vuoden 21’ varaslähdössä, johon menin erittäin innoissani, mutta myös tuntien jännitystä ja epävarmuutta. Jännitys ja epäluulo unohtuivat kuitenkin heti saamani vastaanoton jälkeen. Jo ensimmäisestä päivästä lähtien tunsin olevani osa jotain isompaa, osa Tietokiltaa ja haluan varmistaa, että ensivuoden fuksit kokevat olevansa yhtä lailla tervetulleita Tietokiltaan ja Otaniemeen.

Minun fuksivuoteni ja jopa sitä paremmin alkanut tupsuvuoteni ovat rakentuneet upeiden tapahtumien ja niissä tapaamieni kavereiden ympärille. Nämä kokemukset ja mahtavat ihmiset ovat keskeinen syy miksi haen fuksikapteenin rooliin. Haluan tarjota tulevalle TiK:n sukupolvelle samat mahdollisuudet verkostoitua ja samankaltaisia kokemuksia kuten minun fuksivuonnani. Mielestäni fuksikasvatus on mahtava asia ja haluan esitellä meidän killan ja Otaniemen kulttuurin tuleville fukseille.

Minulla on paljon annettavaa Tietokillalle ja teekkariudelle. Lapsuudessani muutin kaupungista ja maasta toiseen ja tunsin aina joutuvani sopeutumaan ja löytämään paikkani uudessa ympäristössä. Tämän takia tiedän olevani hyvä sopeuttamaan fukseja Otaniemeen ja auttamaan heitä löytämään paikkansa Tietokillassa.

Fuksikapteenin kengät eivät ole pienet ja tiedän, että tämä rooli vaatii paljon aikaa ja työtä. Mutta fuksikapteeni ei ole yksin roolissaan ja mahtava ISO vastaava, ISOt ja Tietokilta tukevat häntä. Tietokilta on mahtava kilta ja olisin erittäin iloinen, jos voisin auttaa tulevat Fuksit näkemään tämän jo ensimmäisenä päivänä.

Kysyttävää tai kommentteja?
@alexlietsala telegram

Greetings friends,

I am Alex Lietsala, freshman 21’, ISO 22’ and I am applying for the role of fuksi captain for the year 23. I want to offer future first years a reception as warm and great as the one I received and an even greater fuksi year.

I remember when I entered Otaniemi for the first time, of course I was excited, but also nervous and uncertain. However, all my tension and doubts disappeared already at the head start. The warm reception I received made me feel from the very first day that I am part of something bigger, part of Tietokilta, and I want to make sure that next year’s fuksit feel equally as welcome to Tietokilta and Otaniemi as I did.

My first year and maybe even better my second year have been built around wonderful events and the friends I met along the way. These experiences and great people are the main reason why I am applying for the role of fuksi captain. I want to offer the future generation of TiK the same networking opportunities and the same experiences as I experienced in my first year.

I feel that I have a lot to give to Tietokilta and teekkarius. In my childhood, I moved from one city and country to another, and I always felt that I had to find my place in a new environment. Because of this, I think I would be good at adapting fuksit to Otaniemi and helping them find their place in Tietokilta. I think fuksi education is a great thing and I want to introduce our great guild and the culture of Otaniemi to future generations.

Fuksi captain’s shoes are not small, and I know that this role requires a lot of time and a tremendous amount of work. But the fuksi captain is not alone in his role and the great ISO coordinator, ISOs and Tietokilta are there to support him along the way. I think Tietokilta is a wonderful guild, and I would be above the moon if I could help future first year students see this on their very first day.

Questions, comments or concerns?
@alexlietsala telegram

2 Likes

Moikka Alex!
Aivan mielettömän mahtavaa, että haet fuksikapteeniksi! Istuvilla kapteeneilla Annalla ja Ristolla olisi pari kiperää kysymystä, joten täältä tulee:

 1. Fuksikapteeni on yksi eniten aikaa ja resursseja vaativimmista rooleista. Miten varmistat, että jaksamisesi ja motivaatiosi pysyy yllä koko vuoden läpi? Entä miten tasapainotat kipparoinnin, koulun, työt(?), vapaa-ajan ja levon?

 2. Olet hakemassa tehtävään yksin. Mitä mieltä olet yhden vs kahden fuksikapteenin rooleista? Onko toinen järjestely sinusta parempi, miksi? Olisitko avoin kapteeniparille jos sellainen löytyisi?

 3. Millä nopeudella hymnin jälkeinen TiK-huuto tulee aloitttaa?

Moi Anna ja Risto!

 1. Koen että jaksamisen ja motivaation ylläpitäminen kulminoituu juuri siihen, että pitää yllä terveellisen tasapainon töiden, vapaa-ajan ja levon suhteen. Lähtisin taklaamaan tätä samoilla periaatteilla kuten arjessani tällä hetkellä pitämällä yllä kalenteria ja to-do listaa varmistaakseni, että saan hommat tehtyä ja että jää aikaa tärkeälle vapaa-ajalle ja levolle. Tietenkään tämä ei aina toimi ja hommat eivät aina mene putkeen, sillä aina voi tulla jotain yllätyksiä, mutta olen nopea sopeutumaan. Toinen keskeinen asia jaksamisen ja motivaation ylläpitämisen kannalta on hyvä tukiverkosto ja vaikka kalenteri ja to-do listat ajoittain pettäisi tiedän, että kaverit ja läheiset ovat aina valmiita tukemaan ja auttamaan minua.

 2. Olen nyt seurannut sivusta yhden ja kahden fuksikapteenin tekemistä ja sanoisin että molemmat ovat toimivia ratkaisuja. Fuksikapteeni parissa korostuu tiiminä toimiminen ja luottamus toisiinsa. Olisin avoin kapteeniparille mutta parin pitäisi olla hyvä ystävä, jonka kanssa tietäisin, että hommat sujuisivat. Haen tehtävään yksin koska tiedän että pärjäisin soolona.

 3. Largo (Italian kielen ääntäminen: làr·go) tempomerkintä leveästi; hidastempo n. 40–50 iskua minuutissa

—ENGLISH BELOW—

Moikka!

Mahtavaa, että hait mukaan killan toimintaan!

Muut ovat kyselleet jo tosi hyvin kaikkea. Minulla on muutama kyssäri kanssa :slight_smile:

 1. Mikä on näkemyksesi siitä, miten killan toiminta on inlusiivista ja miten sitä on tähän asti edistetty yhteisössämme?

 2. Mikä toimii ja missä pitäisi parantaa mielestäsi?

 3. Mikä on näkemyksesi jonkinlaisen hallitusvetoisen inklusiivisuutta edistävän ryhmittymän tai muun vastaavan tarpeen?

Terkuin,

Anna


Hi!

Awesome that you applied to a position in guild!

The others have asked many good questions already! I have few questions too.

 1. What is your viewpoint for inclusivity ouf guild’s activities. Would you describe the ways it has been endorsed in our community?

 2. What do you think is good already, and what needs improvement?

 3. Do you think whether it is necessary to gather a (board driven) group to advocate for how to improve inclusivity or something similar to that?

Best regards,

Anna

Moi Anna! Todella tärkeitä ja hyviä kysymyksiä.

Tietokillassa on paljon ihmisiä, joilla on erilaisia taustoja ja mieleeni 21’ fuksina ja 22’ ISOna on painunut molempien vuosien orientaatioviikot. Mielestäni orientaatioviikolla uudet fuksit otetaan vastaan todella avoimesti ja kaikki otetaan mukaan. Nautin erityisesti tapahtumista missä myös vaihto-opiskelijat ovat läsnä ja mielestäni tällaisia tapahtumia voisi olla enemmän. Toinen tapa, joka parantaa inklusiivisuutta on mahdollisimman rikas tapahtumien kirjo, että kaikille löytyisi jotain mielekästä. On myös tärkeätä, että kaikissa tapahtumissa on mahdollisimman avoin ja turvallinen ilmapiiri jotta kaikki haluavat osallistua niihin. Mielestäni Artsin puolella Tokyolla on todella hienoa, miten ennen tapahtumia he julkaisevat tämmöisen: ”Safer space group agreement” joka toimii yhteisinä pelisääntöinä tapahtumissa. Tämmöinen olisi mielestäni hienoa olla meidänkin killallamme, ja tukisi juuri tätä, että kaikilla olisi tervetullut ja turvallinen olo tapahtumissa. Mielestäni hallituksen puolella inklusiivisuus on asia josta kaikkien on oleellista keskustella, pohtia ja tukea.

Hi Anna! Great and very important questions.

There are a lot of people with different backgrounds in Tietokilla, and as a 21’ freshman and 22’ ISO, the orientation weeks of both years have stuck in my mind. I think that during the orientation week, the new Freshmen are welcomed openly, and everyone is included. I especially enjoy events where exchange students are also present, and I think there could be more such events. Another way to improve inclusivity is to have as rich a range of events as possible, so that everyone can find something fun to do. It is also important that all events have as welcoming and safe an atmosphere as possible so that everyone wants to participate in them. I think it’s done very well by Tokyo in arts how before the events they publish something like: “Safer space group agreement” which serves as common rules at their events. I think it would be great to have this in our guild as well, and it would support that everyone would feel welcome and safe at events. In my opinion, on the board side, inclusiveness is something that is essential for everyone to discuss, think about and support.