About the Virkojen esittely / Introducing the positions 2022 category

Tänne ilmestyy pienet esittelytekstit haettavissa olevista viroista.
Seuraavat virat tulevat alustavasti olemaan hallituksen pohjaesityksessä vaalikokouksessa:

Puheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Yhteisövastaava
Tiedottaja
Yrityssuhdevastaava
Fuksikapteenit
Kansainvälisyysvastaavat
Isäntä ja Emäntä
Abimarkkinointivastaava
Alkorytmin päätoimittaja
Alumiinisetä
Digivastaava
Game master
ISOvastaava
Kiltahuonevastaava
Kulttuurivastaava
Liikuntavastaava
Muistinnollaustirehtöörit
N-vastaava
Opintovastaava
Suurkurkku
Suurmartta
TEK-yhdyshenkilö
Ulkosuhdevastaava
Toiminnantarkastajat
Oltermanni

This area will contain introductions to the different positions you can apply to.
The following roles will be listed in the election meeting’s basic proposal (the list is still tentative):

Chairman
Secretary
Treasurer
Community manager
Publicist
Master of Corporate Relations
Fuksi Captains
International Captains
Host and Hostess
Alkorytmi Editor-in-chief
Aluminium uncle (Alumni committee)
Game Master
Great Cucumber (Song leader committee)
Great Grandma
Guild Room Manager
Master of Culture
Master of External Affairs
Master of High School Marketing
Master of Studies
Master of Technology
Muistinnollaus directors
N-responsible
Sports Responsible
TEK Contact Person
Tutor coordinator
Operations Inspector
Oltermanni (School Contact Person)