Abimarkkinointivastaava / Master of High School Marketing

Abimarkkinointivastaavan vastuulla on Tietokillan markkinointi potentiaalisille hakijoille. Abimarkkinointivastaava johtaa abimarkkinointitoimikuntaa, jonka tehtäviin kuuluu eri tavoin markkinoida tietotekniikan alaa lukiolaisille ja erityisesti abeille. Markkinointia tehdään eniten lukiovierailujen ja muiden edustustehtävien kautta. Syksyllä 2021 järjestettiin myös yhteistyössä FK:n ja Inkubion kanssa Abisitsit, jotka olivat suuri menestys, joten luovuutta voi käyttää ja mitä vain markkinointitapahtumaa voi keksiä ja toteuttaa!

Abimarkkinointivastaavan homma on mukavaa ja rentoa. Abimarkkinointivastaavana pääset kehittämään killan abimarkkinointitoimintaa!

Jos on kysyttävää, mulle voi laittaa viestia tg:ssä @sannanna.

/Sanna, Abimarkkinointivastaava '22

/In english/

The Master of High School Marketing is responsible for the marketing of the guild to potential applicants. They lead the High School Marketing committee that is responsible for marketing the CS field to high schoolers, and especially high school seniors. The marketing is mostly done by visiting different high schools but also through representing at other events. As the Master of High School Marketing, you can be creative at coming up with different ways of marketing the guild!

Being the Master of High School Marketing is nice and easygoing. As the Master of High School Marketing you get to develop and improve the committee and how the guild is marketed!

If you have any questions, you can message me on Telegram @sannanna.

/Sanna, The Master of High School Marketing '22