Aaro Sulonen fuksikapteeniksi / for Fuksi Captain

Heloust!

Meikä on Aaro Sulonen, vuoden ‘22 fuksi, vuoden ‘23 ISO ja nyt olen suurella innostuksella hakemassa killan fuksikapteeniksi! Otaniemeen, sen sisältämään teekkariyhteisöön, kulttuuriin ja erityisesti tähän kiltaan tutustuminen on ollut parhaita asioita, mitä olen päässyt kokemaan. Juuri siksi koen, että mulla on paljon annettavaa siihen, miten tulevillekin fukseille annetaan paras mahdollisuus tutustua teekkarielämään, ja löytämään paikkansa sen keskuudessa.

Fuksikapteenin rooli rupesi kiinnostamaan minua jo omana fuksivuonnani, kun pääsin itse näkemään, kuinka mahtavaa fuksitoiminta voikaan olla. Kiinnostus hakemiselle kuitenkin räjähti keväällä, kun pääsin vetämään muutamia isompia fuksiprojekteja. Tuntui upealta päästä innostamaan muita, heittämään itseänsä likoon ja osallistumaan aktiivisesti. Mahtavalla haipilla saatiinkin upeita juttuja aikaiseksi ja ulospäinkin meno vaikutti todistetusti erinomaiselta. Fuksikapteenin roolissa pääsee myös soveltamaan omia taitojaan muiden hyväksi ja odotankin innolla, että pääsen pohtimaan ja suunnittelemaan tulevaa fuksivuotta. Olen äärimmäisen innostunut mahdollisuudesta päästä luomaan uusille fukseille vähintään yhtä hauskaa ja toivottavasti vielä mahtavampaa vuotta, kun minkä itse sain kokea.

Kipparina tärkeänä asiana näen sen, että uudet opiskelijat pääsevät mahdollisimman nopeasti osaksi suurempaa porukkaa, Tietokiltaa. Fuksikasvatus on viime vuosina toiminut hyvin, mutta pientä hiottavaa ja parannettavaa löytyy aina. Mielestäni esimerkiksi kiltakaste kaipaa suurempaa formaattimuutosta, sillä koulupäivän päätteeksi pitkähkö rastikiertely ei toimi välttämättä innostavana tapana tutustuttaa fukseja killan toimintaan. On tärkeää, että alkusyksyn tapahtumat eivät ole luonteeltaan liian raskaita, jotta fuksit jaksavat innostua killan tapahtumista myöhemminkin fuksivuoden aikana. Myös ISOjen ja fuksien ryhmäytymistä keskenään tulisi painottaa enemmän, sillä nyt on ollut havaittavissa, että ISOt päätyvät usein vain hengaamaan keskenään, vaikka kyseessä olisikin fuksitapahtuma. Fuksien oma ryhmäytyminen on tietysti myös tärkeää, mutta avoimet ja killasta innostuneet ISOt vetävät huomaamattaan fukseja mukaan killan toimintaan.

Uusi vaaliformaatti ei mahdollista parina hakemista samalla tavalla kuin aiemmin. Vaikka meidän hakemukset ovatkin erilliset, haen fuksikapteeniksi ensisijaisesti yhdessä Noora Puhakan kanssa. En tällä hakemuksella hae hallitukseen, mutta koen, että hakemuksen julkaiseminen samaan aikaan Nooran kanssa on tärkeää. Nooran kanssa saadaan fukseille näytettyä hyvää tekemisen meininkiä, joka toivottavasti heijastuu myös fuksien aktiivisuuteen ja vauhtiin. Meillä on myös erilaisia kokemuksia niin killasta, kuin muustakin toiminnasta, joita yhdistelemällä saadaan varmasti koottua kasaan upea fuksivuosi tuleville fukseille.

Jos kysyttävää jäi, niin vastaan mieluusti täällä, Telegramissa @SulosenArska tai kasvotusten.

TL;DR

Kuka? Aaro Sulonen ja Noora Puhakka (TG: @SulosenArska ja @norppaaaa)
Minne? TiK:n tuleviksi fuksikippareiksi!
Miksi? Kantsii lukee tekstistä
Miten? Hakemalla (ISOlla hypellä) :D

Heloust!

I’m Aaro Sulonen, a freshman from '22, ISO for '23, and now I’m excited to apply for the position of the guild’s freshman captain! Getting to know Otaniemi and especially its student community, culture, and this guild has been one of the best things I’ve had the chance to experience. That’s why I feel I have a lot to offer in terms of how future freshmen are given the best opportunity to get to know the student life and find their place in it.

The role of a freshman captain started to interest me during my own freshman year when I got to see how amazing freshman activities can be. However, my interest in applying skyrocketed in the spring when I got to lead some larger freshman projects. It felt fantastic to inspire others, put myself out there, and actively participate. With great hype, we achieved some amazing things. In the role of a freshman captain, you can also apply your own skills for the benefit of others, and I’m looking forward to thinking and planning for the upcoming freshman year. That’s why I’m extremely excited about the opportunity to create at least as fun and hopefully even more fantastic year for the new freshmen than what I experienced.

As a captain, I see it as essential that new students become part of the larger group, the Computer Science Guild, as quickly as possible. Freshman education has worked well in recent years, but there’s always room for improvement. In my opinion, for example, the guild initiation -event could use a bigger format change, as a lengthy checkpoint crawl at the end of a school day may not necessarily work as an inspiring way to introduce freshmen to the guild’s activities. It’s important that early autumn events are not too heavy in nature so that freshmen continue to be excited about the guild’s activities throughout the freshman year. Emphasizing the bonding between ISOs and freshmen is also important because it has been noticed that ISOs often end up hanging out with each other, even if it’s a freshman event. While the freshmen’s own bonding is important, open, and enthusiastic ISOs unknowingly draw freshmen into the guild’s activities.

The new election format doesn’t allow for joint applications in the same way as before. Although our applications are separate, I’m primarily applying for the position of freshman captain together with Noora Puhakka. With this application, I’m not seeking a position in the board, but I believe that publishing the application simultaneously with Noora is important. With Noora, we can show the freshmen a great spirit of doing things, which hopefully reflects in their enthusiasm and activity. We also have different experiences from both the guild and other activities, and by combining them, we can surely put together an excellent freshman year for the future freshmen!

If you have any questions, I’ll gladly answer them here, in Telegram @SulosenArska or in person.

TL;DR

Who? Aaro Sulonen and Noora Puhakka (TG: @SulosenArska and @norppaaaa)
Where? Future freshman captain of the Computer science guild
Why? Read from the text above!
How? By applying (with BIG hype) :D

6 Likes

Hei! Aivan upeata, että löytyy intoa kantaa fuksivuoden raskasta taakkaa hartioilla, sekä näkemystä, että kuinka mahtava, ainutlaatuinen ja koskettava kokonaisuus se on (plus se, että kuinka paljon mahdollisuuksia kehittää sitä on!)

Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka heräsi hakemuksista tai ovat pyörineet päässäni nyt olleeni ISOvastaavana jonkin aikaa. Koska haet ensisijaisesti Nooran pariksi, näihin kysymyksiin voi luonnollisesti myös vastata parina. Kuitenkin, on myös luontevaa nykyisen vaaliformaatin takia vastata kysymyksiin yksilöinä. Uskon että teidän mahdolliset näkemyserot ovat pikemminkin rikkauksia ja toisia täydentäviä. Ihan henkilökohtaisesti, uskon että rohkeasti ristiriitaisetkin mielipiteet voivat hahmottaa tätä monimutkaista maailmaa paremmin kuin näennäisesti toistensa kanssa linjassa olevat vastaukset :grin: Anyways, jotkin näistä kyssäreistä saattaa ratkentua jonkin lähtökohdan (tai “oletuksen/mielipiteen”) ympärille, ja voitte ottaa kyseisen lähtökohdan totena ja vastata kysymykseen sellaisena, tai sitten kritisoida minun valitsemaa kysymysasetelmaa.

 • ISOt ovat vanhempia opiskelijoita, joista useammat ovat ystäviä toistensa kanssa. Jatkoilla on tämän takia oikein mukavaa ja palauttavaa jutella että miten jollakin rastilla saattoi mennä tai ylipäänsä mitä kuuluu elämässä. Mikäli kyseessä on jokin ei-fuksitapahtuma tai muu tilanne, niin tietysti silloin on luentevaa viettää aikaa ja irrotella juuri omien kaverien kesken, eikä voida vaatia kaikenkattavaa super-hype ISOasennetta 24/7 (toki, olisin pettynyt jos omat ISOt eivät tervehdi fuksiaansa vastaan tullessa esim.). Lisäksi, fuksit kokevat fuksitapahtumat hyvin erilaisen linssin kautta, joten heidänkin on luontevampaa purkaa tapahtunutta ehkä mielummin toistensa kesken. Ymmärsin että tässä sinun (Aaron) hakemuksena juuri viitattiin orientaatioviikon jälkeiseen elämään (minun silmin ISOt ovat ihan tyydyttävästi fuksien ympärillä orientaatioviikon aikana). Miten vastaatte tähän huomautukseni jälkeen?

 • Tapahtumaformaatteja mietitään nytkin jo erittäin paljon ja hartaasti. Lisäksi Tietokillan fuksien määrä on valtava, ja fuksitoiminnan (ja kiltaa, katso mm. killan synty ja siitä eronneet muut killat) on pitänyt aiemminkin sopeutua mahduttamaan väkimassoja. Valinnanvaraa ei siis ole loputtomasti, vaikka kehityskohteita olisi. Fuksitoiminnan valinnanvaraan vaikuttaa monet olosuhteet. Näiden valossa, haluaisin että tulevat toimijat keskittyvät itse tapahtuman sisältöön enemmän, eli siihen että katsotaan/seurataan tai tehdään hetkestä hetkeen. Tarkemmin, haluan tietää miten aiotte varmistaa, että erilaiset rastit ovat hauskoja ja merkityksellisiä, esitykset/alkupamaukset viihdyttäviä ja jatkot energisiä?

 • Perinteet (historia, myytit, jne.) ovat erinomainen tapa rakentaa siltaa aiempiin vuosiin(/vuosikymmeniin), ja voivat tehdä yksinkertaisesta asiasta äärimmäisen rikkaan ja hienoja kokemuksia. Teekkarius toimii “elämää suuremman” melkein 151 vuotiaan historiallisen kehyksen sisällä, ja Tietokilta melkein 38. vuotiaan historian puitteissa. Motivaatiota uhostaa killan brändiä löytyy, mutta oletteko miettineet tarkemmin että miten tämän perinne-aspektin huomioon yleisesti tai fuksitoiminnassa? Tai, miten aiotte rakentaa tai kehittää perinteitä? Onko teillä mielessä jotakin pohjaa, jonka päälle on mahdollista rakentaa (koska useimmiten uudetkin perinteet ovat uskottavampia ja pysyvämpiä, jos ne rakennetaan jonkin aiemman aspektin päälle, tai käyttävät sitä ainakin vipuvartena). Leikkimielisenä lisäkysymyksenä, oletko “perinteet ensin” vai “hauskanpito ensin” kippari? (olen huomannut, että kipparit jakautuvat karkeasti jompaan kumpaan leiriin :grin:).

 • Fuksikapteenit, kv-vastaavat ja ISOvastaata (erityisesti fuksikapteenit) toimivat juuri orientaatioviikon ja syyskuun aikana työskentelyn ja sosiaalisten voimavarojen äärirajoilla. mm. se TG viestien jota joutuu lukemaan, sekä päällekkäisiä tai muuten vaan f2f keskusteluita eri tahoilta on käsittämätön. Kaiken lisäksi, kyseessä on ensimmäiset tapahtumat mitä fukseille järjestetään. Siitä faksasta ei päästä eroon, että kyseessä on rankka sitoumus. Miten varmistan näiden seikkojen puitteissa, että jaksat puurtaa vielä syksyn ja kevään? Miten tuet muiden palautumista rankasta kokemuksesta (PHTMK, ISOt sekä mahdolliset muut toimijat)?

 • Fuksikapteenit eivät voi tehdä kaikkea itse. Miten varmistatte, että “ulkoistettu työpanos”, mm. ISOilta, muilta toimareilta tai sitten killan ulkopuolelta on esimerkiksi rastikiertelyssä laadukasta, tarkoituksenmukaista tai sitten ylipäätänsä saatavilla (eli ihmiset haluaa tulla paikalle)?

 • Jatkeena edelliseen kysymykseen, haluaisin tietää että mikä on teidän mielestä fuksikapteenin tehtävä fuksikasvatuksessa, sekä kuinka paljon haluatte muiden osallistuvan fuksikasvatukseen ja fuksivuoden rakentamiseen? Toisinsanoen, mikä on teidän vastuunalla ja mikä on delegoitavissa/mitä muut saavat toteuttaa fuksikasvatuksen suhteen?

 • Lopuksi, haluan kuulla että onko teillä kokemusta tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta? Mistä olette saaneet kyseistä kokemusta ja miksi kyseinen kokemus tukee teitä fuksikapteenina?

 • Vihoviimeisenä, samassa hengessä kuin aiempi, haluan kuulla että onko teillä kokemusta viestinnästä tai pikemminkin ns. softskilleistä? Mistä olette saaneet kyseistä kokemusta ja miksi kyseinen kokemus tukee teitä fuksikapteenina? Huomautuksena, että tarkoitan aika montaa asiaa, mm. Fuksien, toimittajien (haalarit, catering, tilojen), ISOjen, muiden fuksikapteenien, toimikunnan, eri pestien toimarien, instituutioiden (koulu, kaupunki), yritysten sekä monen monen muun välistä yhteistyötä, ja on laajempi kokonaisuus kuin f2f vuorovaikutustaidot.

Terkuin ja ISOlla haipilla
Aaron Äärelä, ISOvastaava '23

Moi Aaro – hienoa että haet tähän tärkeään tehtävään!

Aaron jättikin jo paljon mietittävää, joten kysyn vain yhden kolme:

 • Kuten olet varmasti huomannut, teekkarikulttuurissa on monta kohtaa, jossa pienellä mystiikalla pystytään luomaan suhteessa pienistä asioista todella hienoja kokemuksia. Itselleni ja varmasti monelle muulle moni tällainen on ollut teekkariuden parhaita kokemuksia. Joillakin muilla killoilla (mm. FK) löytyy vastaavia perinteitä ja TiKilläkin niitä on nähty ajoittain fuksikasvatuksessa.

  Jos aikaa jää, löytyykö sinulta kiinnostusta kehittää esim. PhTMK:n tai hallituksen kanssa, miten Tietokillassa voisi syntyä vastaavia perinteitä (tai jopa jo ideoita)? (No spoilers!)

 • Olette molemmat vuoden '22 fukseja. Koetko, että vielä lyhyestä kiltaurasta voi olla haastetta fuksikapteenin tehtävässä? Jos kyllä, miten pyrit ratkaisemaan niitä?

 • Jotkut tuntevat sinut sinä äijänä kel on se profiilikuva. Fuksikippari on kuitenkin varsin näkyvä rooli niin fukseille kuin muillekin – oletko valmis vaihtamaan profiilikuvaa, jotta fuksit tunnistavat sinut?

Onnea vaaleihin!


Petrus

1 Like

Morjens Aaron ja Petrus, kiitos hyvistä ja ehdottoman tärkeistä kysymyksistä!

Hyvä huomautus! Hakemus viittasi orientaatioviikon jälkeisiin fuksitapahtumiin. Tietysti ei-fuksitapahtumissa isot saavat hengailla täysin omalla porukalla.

Olisi mahtavaa, jos kehittyisi enemmän kaveriporukoita, joissa osallisena olisi usean eri vuosikurssin opiskelijoita. Toisaalta on pidettävä huolta siitä, että myös fuksien oma ryhmähenki pääsee muodostumaan.

Ideaalitilanteessa jokaisella vuosikurssilla olisi omat meeminsä ja kokemuksensa, mutta samalla voisimme luoda kaveriporukoita, joissa on opiskelijoita eri vuosikursseilta. Näin syntyisi verkostoja, joissa killan aktiivisuus huomaamatta ruokkii itse itseään.

Tapahtumaformaatteja tosiaan mietitään nyt (ja on todennäköisesti aina ennekin mietitty) hartaasti, minkä seurauksena on saatavilla paljon tietoa siitä, mikä on toiminut ja mikä ei. Tapahtumien formaattien, rastien ja esitysten mielekkyydestä saa siis hyvää tietoa rohkeasti kysymällä edellisiltä osallistujilta ja järjestäjistä kokemuksia ja ajatuksia eri ideoiden toimivuudesta.

Tapahtumia suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon kaikki esille tulevat mielepiteet. On otettava huomioon kaikki eri näkökulmat. Omia ideoita ei voi väkisin tunkea läpi, vaan muiden kritiikille on oltava avoin. Syvä yhteistyö phtmk:n kanssa siis korostuu.

Juuri niin kuin mainitsit, perinteet ovat erinomainen tapa saada fuksit tuntemaan olevansa osa suurempaa jatkumoa. Perinteitä on kuitenkin syytä tarkastella ajatuksella, eikä pelkkä ”Tehään näin ku on aina tehty” -argumentti riitä. Tietysti ennestään tunnetut hauskat perinteet on syytä pitää paikallaan jo monestakin syystä. Esimerkiksi yhtenäisyyden tunne muihin kiltalaisiin on hyvinkin painava syy pitää tiettyjä perinteitä. Kuitenkin mahdollisia parannuksia on aina mietittävä. Maailma muuttuu ja toimintatapojen on muututtava niiden mukana. Tietyt loppukevään tapahtumat ovat kuitenkin paikkansa varmistaneet :wink:

Fuksivuoden ympärille rakennetut tarinat ovat mahtava tapa yhdistää fuksitapahtumat toisiinsa ja saada kokemuksesta yhteinen useiden yksittäisten tapahtumien sijaan. Tätä aspektia haluan ehdottomasti ylläpitää myös omana kipparivuonnani.

En itse lähtisi rakentamaan tapahtumaa suoraan perinteeksi. Olisi kuitenkin siistiä, jos jostain omakeksimästä jutusta tulisi niin suosittu, että se perinteeksi päätyisi!

Fukseille on oleellista tuoda esille historiaa niin teekkariudesta, kuin killastakin. Tieto siitä, mitä kaikkea heitä ennen on tehty ja kuinka mahtavia juttuja niihin parhaimmillaan on kuulunut, nostaa varmasti halua olla osa historiaa ja jatkaa sitä.

Tuohon viimeiseen pointtiin vastauksena olkoon se, että haluan järjestää lähtökohtaisesti hauskoja ja mielenkiintoisia tapahtumia niin ehkä sitten enemmän hauskanpito ensin kippari :D

Oma jaksaminen on kaiken toiminnan kulmakivi. Onkin tärkeää osata tasapainotella työn, levon sekä vapaa-ajan kesken. Kevennetyillä kouluhommilla saa vapautettua aikaa muihin osa-alueisiin. Tässäkin asiassa ensisijaisesti parina hakeminen on eduksi, ja uskon että saadaan tsempattua toisiamme läpi vuoden, pitäen molempien motivaation korkealla!

Näen, että eräs ratkaisu rankkaan orientaatioviikkoon, voisi olla ennaltaehkäisevää toimintaa. Suunnitellessa tapahtumia, on tärkeää aktiivisesti kommunikoida muille, mitä heiltä tapahtumassa odotetaan. Tällä toimintatavalla vältytään muihin kohdistuvista ikävistä yllätyksistä. Jos joku kokee, että häneltä odotetaan suurempaa työpanosta, kun mihin hän kyseisellä hetkellä pystyy, on suunnitelmaan tehtävä muutoksia kaikkien jaksamisen varmistamiseksi. Hyvä, avoin ja kaksisuuntainen keskusteluyhteys on välttämätön. On kuitenkin huomioitava, että kehykset, joissa tapahtumaa voidaan lyhyellä varoitusajalla muokata ovat usein rajalliset.

Kyselemällä tapahtumien jälkeen kokemuksia ja ajatuksia osallisena olevilta saa arvokasta tietoa tapahtuman rankkuudesta. Tätä palautetta keräämällä ja jakamalla on mahdollista vaikuttaa fuksitapahtumien mielekkyyteen niin järjestäjille kuin osallistujille myös oman kauden jälkeen.

Hyvällä tapahtumahypellä innostaa varmasti muitakin kantamaan työpanoksensa kekoon. Tässäkin asiassa korostuu selkeä viestintä ja ohjeistus. Rekrytessä työvoimaa tapahtumiin on tärkeää tuoda esille tapahtuman tärkeys ja merkitys fukseille. Tiivis yhteistyö ISOvastaavan (ja muun phtmk:n) kanssa varmistaa ISOjen hyvän meiningin.

Tapahtumat tulisivat myös luonteeltaan olla sellaisia, että kaikki työpanoksen antaneet tuntisi tapahtuman mielekkääksi myös heidän näkökulmastaan.

Tietysti jokaisen tapahtuman jälkeen rehellinen kiittäminen kaikesta työpanoksesta on tärkeä asia, jota ei tule unohtaa.

Näen, että fuksikapteeni(t) kerää saatavilla olevista palasista toimivan ja näyttävän kokonaisuuden. On tärkeää huomioida kaikki saatavilla oleva apu mm. phtmk:lta, ISOilta sekä tietysti vanhoilta ja viisaammilta esim. tapahtumia suunnitellessa. Erääksi tärkeäksi pointiksi voisin nostaa yhteistyön ISOvastaavan kanssa. Tarkemmin tästä osaan sanoa vasta suunnitelmien edistyessä ja mahdollisuuksien auetessa. Yleisellä tasolla voi kuitenkin sanoa, että esimerkiksi rastienkiertelynä toimivassa tapahtumassa ISOjen ja muiden järjestäjien apu on aivan täysin välttämätöntä.

Otaniemen puolella kokemusta on hakemuksessakin mainittujen fuksiprojektien organisoinnista ja aikataulutuksesta. Muuta kokemusta olen saanut töistä, joissa vastuullani oli ryhmän päivien suunnittelu ja toteutus. Vaikka kyseessä ei ollutkaan yksittäiset tapahtumat, uskon tämän kokemuksen heijastuvan hyvin myös isompaan suunnitteluun. Työskentely ryhmän päivien parissa vaati samankaltaisia taitoja kuin suurempien tapahtumien järjestäminen, kuten aikataulujen hallintaa, resurssien koordinointia ja osallistujien tarpeiden huomioimista.

Samoissa töissä kokemusta on tullut myös erilaisten ihmisten kanssa toimeen tulemisesta, sekä ruuan ja kuljetuksien hoitamista.

Olen oppinut, kuinka tärkeää on ennakoida mahdollisia haasteita ja valmistautua niihin etukäteen. Tämä on taito, joka on erityisen hyödyllinen suurten tapahtumien suunnittelussa.

Itsekin olen ehdottomasti nauttinut mystisyydestä, jota osissa tapahtumista on ollut. Tästä syystä fuksivuoden kääriminen jonkun tarinan sisälle on mielestäni mahtava idea. Kuten aiemmin mainitsin, tarinalla saa tapahtumat tuntumaan yhtenäiseltä kokonaisuudelta yksittäisten tapahtumien sijaan.

Itseäni lisää lainaten. En näe järkeväksi alkaa kehittämään mitään suoraan perinteeksi. Supersiistiä olisi, jos omista ideoista perinteitä tulisi!

Kuten jokaisesta muustakin asiasta, tästäkin löytyy sekä hyviä, että huonoja puolia.

Käydään ensimmäisenä läpi hyviä puolia. Oma fuksivuosi on vielä hyvin muistissa, minkä seurauksena omaa kokemusta on mahdollista käyttää helpommin tulevaisuuden suunnitelmissa. Lyhyt kiltaura voi myös tuoda mukanaan uusia näkökulmia, joilla voi haastaa vakiintuneita käytäntöjä.

Sitten haasteita. Kokemus siitä mikä toimii ja mikä ei on henkilökohtaisesti vasta muutaman vuoden verran. Tästä syystä on tärkeää kysyä tarvittaessa neuvoja kokeneemmilta kiltalaisilta. Yhteistyö heidän kanssa auttaa täydentämään omia ideoita.

Yhteenvetona, vaikka lyhyt kiltaura voi tuoda mukanaan haasteita, voin hyödyntää sitä tuoreina näkökulmina ja energiana fuksivuoden suunnittelussa. Tärkeintä on olla avoin oppimaan kokeneemmilta ja tekemään yhteistyötä killan muiden jäsenien kanssa.

Tämä on ylivoimaisesti yleisin kysymys jota olen kuullut :D

Nyt on aika jättää Aaro 10v valitsema hauska profiilikuva taakse ja laittaa tilalle kuva, josta minut on oikeasti mahdollista tunnistaa. Toivottavasti minut tunnetaankin tulevaisuudessa sinä äijänä, joka on se fuksikippari. :D

1 Like

Kiitos hyvistä ja erittäin kattavista vastauksista :blush: Haluaisin että tarkistelet vielä muutamaa näkökulmaa, joita en nähnyt vastauksessasi.

 • Haluatko kehittää fuksivuoden yritysyhteistyötä, ja miten tämän toteuttaisit? Toimiessa M0lla tirehtöörinä, tehdessä yhteistyöpaketteja ja niiden myynnissä olen havahtanut että kuinka paljon mahdollisuuksia yritysyhteistyössä piilee. Väittäisin että muilla killoilla saattaa olla kehittyneempi yritysyhteistyökäytännöt killan fuksivuoden suhteen. Uskon että toimiva yritysyhteistyö on molempia osapuolia hyödyttävä aktiviteetti, jossa yritys saa kontaktia tuleviin tietotekniikan osaajiin sekä näkyvyyttä työmarkkinoilla, ja tietokilta (ja sen fuksit) uramentorointia, näkemystä alastaansa sekä toki rahaa toteuttaa tapahtumia. Uskon että yhteistyö voi olla hauskaa, valaisevaa eikä ollenkaan “corporate” ja tunkkaista. Oletteko valmiita kehittämään ja lanseeraamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia fuksitoiminnassa? Yritysyhteistyö on fuksitoiminnassa pitkälti rajoittunut haalariseikkailuun ja haalarisponsoreihin. Huomautuksena vielä, että yritysyhteistyö on aivan oma taitolajinsa, joka vaatii varovaista, täsmällistä ja joskus raskasta kommunikaatiota.

 • Miten haluat tehdä yhteistyötä kv-vastaavien kanssa? Tietokilta on erityinen, koska meillä on niin paljon kv-fukseja ja opiskelijoita. Uskon että mahdollisuuksia killan kv-toiminnassa on valtavasti, vaikka sellaisessa jossa kv-fuksit ja suomi-fuksit kohtaavat, mutta näitä mahdollisuuksia ei ole käytetty tasavertaisesti vuosien läpi. Vaihtelua '21, '22 ja '23 on havaittu paljon. Lisäksi, miten varmistat että kv-integraatio toteuttaa tarkoitustaan, eikä käänny muuta fuksitoimintaa vastaan (kuten esim. Nooran vastauksessa huomautettiin).

Unohdin sanoa tämän aiemmin, mutta haluan toivottaa molemmille onnea ja vaalimenestystä!

Terkuin ja mitä ISOmmalla haipilla
Aaron

Morjens Aaron ja kiitos lisäkyssäreistä!

Lisääntynyt yritysyhteistyö fuksivuodelle toisi varmasti lisää hienoja kokemuksia (ja budjettia :D). Olisinkin valmis lisäämään yritysyhteistyötä fuksivuoteen. Yhteistyön sopiminen on kuitenkin vaatii aikaa ja huolellista suunnittelua. On otettavan huomioon oma jaksaminen ja siitä syystä lähtisinkin selvittämään näitä asioita ensisijaisesti yrityssuhdevastaavan kautta.

On oltava varovainen, ettei yritysyhteistyö näy ainoastaan tylsien esittely- ja rekrytilaisuuksien kautta. Helppoa ja toimivaa yhteistyötä olisi esimerkiksi tapahtuman tarjoilujen sponsorointi tai ilmaisen tavaran jakaminen (esim. lasit, juomapullot, kynät yms.). Pieneltäkin tuntuvat asiat saattavat jäädä elämään fuksien juttuihin pidemmäksi aikaa. Myös pelkille fukseille suunnatut excut ovat mielessä pidettävä idea.

Kv-fuksien ja suomi-fuksien yhteisissä tapahtumissa on aina se riski, että toinen ryhmistä jää toisen varjoon.

Ongelman ratkaisuksi on tärkeää antaa kummallekin ryhmälle mahdollisuuksia ryhmäytyä keskenään. Sen lisäksi yhteisissä tapahtumissa tulisi estää kahden selkeästi eri porukan muodostamista.

Tämän kaiken mahdollistamiseksi tiivis yhteistyö kv-vastaavien kanssa on välttämätöntä. Uskon kv-vastaavilla olevan itseäni tarkempi käsitys kv-fuksien yleisistä ajatuksista ja fiiliksistä vuoden aikana. Aktiivisella kommunikoinnilla saadaan varmasti järjestettyä tapahtumia, joissa viihtyvät sekä suomi- että kv-fuksit.

Heippa Aaro!

Hienoa, että sinua kiinnostaa Fuksikapteenin hommat! Valintoja ei olla tosiaan vielä virallisesti tehty, joten istuvilla kippareilla on siis vielä oikein hyvin aikaa kysellä lisää! Oletkin jo päässyt vastaamaan vähän filosofisempiin kysymyksiin, joten tässä vielä hieman käytännönläheisempiä kysymyksiä :wink:

 1. Fuksikapteeneina tulee varmasti olemaan tälläkin kertaa kaksi eri henkilöä. Oletko jo miettinyt käytännön ratkaisuja kippariparin kanssa työskentelylle? Miten ja milloin hommat jaetaan ja sovitaan? Miten mahdolliset konfliktit selvitetään?
 2. Fuksikapteeni toimii tunnetusti myös phuksitoimikunnassa (phtmk), joka saattaa koostua hyvinkin erilaisista persoonista. Miten hommat jaetaan toimikunnan, erityisesti KV-vastaavien ja ISOvastaavan, kesken? Miten mahdolliset konfliktit selvitetään?
 3. Miten toimisit, jos FTMK kokous osuisi juuri phtmk kokouksen päälle?
 4. Olemme tänä vuonna huomanneet, että google sheets on yllättävän kätevä työkalu kun tarvitsee suunnitella ISOille massoille mitä tahansa. Kokisitko sheetsin käytön kirouksena vai siunauksena?

Innokkain terveisin,
Emma ja Sami

Morjensta Emma ja Sami ja kiitos kyssäreistä! :D

Parhaat ratkaisut tulee varmasti selville silloin, kun saa aloitettua hommat kunnolla. Kuitenkin hommat tulisi jakaa tasaisesti parin kesken. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kummallakin voi olla muita (yllättäviä) kiireitä. Näissä tapauksissa on tärkeää olla joustava ja jakaa vastuu niin, että kumpikin ehtii tehdä omat hommansa. Tärkeintä on avoin viestintä ja ymmärrys toisten tilanteesta.

Mahdollisissa konfliktitilanteissa uskon että, keskustelemalla on aina mahdollista löytää molemmille sopiva kompromissi.

Kv-kippareiden kanssa ainakin yhteisiä tapahtumia suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon samoja asioita, kuin aiemmassa vastauksessakin, eli tasaista työnjakoa. ISO-vastaavan rooli phtmk:ssa painottuu huomattavasti enemmän ISOjen toimintaan ja aktivointiin.

Aiemmin vastauksissani olen puhunut siitä, kuinka tapahtumia suunniteltaessa tapahtumia on otettava huomioon useita eri näkökulmia ja ideoita. Phtmk on luonteva paikka keskustella näistä eri ideoista ja näkökulmista. Useiden eri ideoiden ilmaantuessa on lähes välttämätöntä, että osa niistä on ristiriidassa keskenään. Näissä tapauksissa on tärkeää keskustella eri ideoista ja löytää ratkaisu, johon kaikki ovat tyytyväisiä.

Onneksi kippareita on kaksi. Luonteva ratkaisu tilanteeseen on siis se, että toinen kippari menee FTMK:n kokoukseen ja toinen phtmk:n kokoukseen. Hyvällä suunnitelulla pystytään kuitenkin estämään kyseisen tilanteen tapahtumista.

Kaikki on mahdollista sheetsin avulla :D. Koen siis sen käytön erittäin suurena siunauksena.